Joukkue

Jokela Eino
Kaakinen Tom
Kaski Niilo
Kortteisto Jere
Lehto Leo
Luostarinen Topi
Naulo Sasu
Nieminen Eevert
Ojala Tuomas
Pääsky Aku
Rintakoski Ville
Sarajärvi Onni
Suominen Voima
Vannula Vili
Wiszniowski Daniel

Toimihenkilöt