Joukkue

Laiho Lenni
Sippola Ville
3
Hedin Frans
4
Palosaari Toivo
5
Lehtinen Konsta
11
Salminen Valtteri
15
Henttonen Lauri
16
Lyytikäinen Eelis
17
Hanna Michael
17
Naulo Tatu
24
Salminen Matias
25
Ahva Väinö
27
Määttä Otto
31
Virkkunen Leo
34
Leppänen Luka
40
Sawaedi Ahmed
41
Vänttinen Oula
51
Penttinen Tobias
80
Virtanen Veikko
81
Siuruainen Juuso

Maalivahti

7
Väisänen Eemil
10
Hiljanen Matias
28
Brinck Olli
30
Vähä-Ypyä Elias

Toimihenkilöt