Joukkue

Jaatinen Karim
Juvakka Iiro
Koskinen Ilari
Tallgren Lauri
Villanen Eeli
Laiho Lenni
Sippola Ville
Tanhuanpää Elis
3
Hedin Frans
4
Palosaari Toivo
7
Väisänen Eemil
11
Salminen Valtteri
15
Henttonen Lauri
16
Lyytikäinen Eelis
17
Hanna Michael
24
Salminen Matias
27
Määttä Otto
34
Leppänen Luka
40
Sawaedi Ahmed
41
Vänttinen Oula
80
Virtanen Veikko

Maalivahti

Karjaluoto Okko
10
Hiljanen Matias
28
Brinck Olli
30
Vähä-Ypyä Elias

Toimihenkilöt