Joukkue

Juvakka Iiro
Koskinen Ilari
Lindfors Lassi
Ojala Ossi
Tallgren Lauri
Villanen Eeli
Al-shmes Fares
Jaatinen Karim
Kälvi Elias
Sippola Ville
3
Hedin Frans
11
Salminen Valtteri
15
Henttonen Lauri
16
Lyytikäinen Eelis
17
Hanna Michael
27
Määttä Otto
34
Leppänen Luka
41
Vänttinen Oula

Maalivahti

Karjaluoto Okko
10
Hiljanen Matias

Toimihenkilöt