PJK panostaa junioritoiminnan kehitykseen!
SeuraJulkaistu: 20.01.2024 18.50

PJK panostaa junioritoiminnan kehitykseen!

PJK on käynnistänyt hankkeen, jonka tähtäimenä on seuran jalkapallon junioritoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii seuran valmennuspäällikkö Markus Hänninen, mutta hankkeen toteutukseen osallistetaan laajasti seurassa toimivia valmentajia ja muita toimihenkilöitä.

”PJK on jalkapallon kasvattajaseura, jonka ydintehtävänä on mahdollistaa jalkapalloharrastus pirkkalalaisille lapsille ja nuorille lähellä kotia. Haluamme säilyttää toiminnassa maltillisen kustannustason, mutta tarjota kuitenkin mahdollisimman laadukasta harrastustoimintaa – tällä pyrimme myös erottautumaan lähialueen muista seuroista, ja tästä syystä kehityshankkeella on meille iso merkitys”, toteaa Hänninen.

Kehityshankkeessa tullaan toteuttamaan seuraan kattava juniorivalmennuksen toimintamalli, jolla pyritään luomaan nykyistä selkeämpi toimintaympäristö seurassa toimiville valmentajille, ja toki tavoitteena on myös laadun kehittymisen myötä se, että seuran jalkapallojoukkueiden kilpailullinen menestys paranee pitkällä aikavälillä.

”Meille ensisijainen tavoite seurana on se, että pystymme kehittämään toimintamme laatua kokonaisvaltaisesti, ja lähdemme luonnollisesti liikkeelle seuran tärkeimmistä urheilijoista, eli junioreista. Ensimmäisessä vaiheessa kehityksen kohteena on toimintamme lapsuusvaiheessa (pallokoulu – U11), mutta toimintamalli tulee kattamaan myöhemmin myös nuoruusvaiheen (U12-U17).”, jatkaa Hänninen.

”Hanke itsessään ei vielä ole ratkaisu kaikkeen, mutta mikäli saavutamme hankkeelle asetetut tavoitteet, tulee seuramme toiminta pitkällä tähtäimellä kehittymään huomattavasti. Kilpailullinen menestys ei meille jatkossakaan ole seuratasolla pääprioriteetti, vaan se, että harrastaminen on hauskaa ja laadukasta samaan aikaan. Pyrimme kuitenkin siihen, että voimme seurana tarjota parempaa tukea myös sellaisille pelaajille ja joukkueille, jotka haluavat panostaa myös kilpailulliseen puoleen.”

Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana, ja se sisältää mm. seuran ikävaihekohtaisten valmennuslinjauksien ja niiden seurannan kehitystä, sekä valmentajien osaamisen kehittymistä tukevien mallien rakentamista.

”Laadimme noin vuosi sitten seuraan päivitetyn valmennuslinjan, jonka jalkautus toimintaan jäi lähinnä oman ajanpuutteen vuoksi toteuttamatta kunnolla. Valmennuslinja sinänsä on mielestäni varsin laadukas, joten olisikin tärkeää saada se vietyä osaksi joukkueiden arkea. Kehityshanke on osa valmennuksen erityisammattitutkintoon tähtääviä opintojani, joten sitä kautta aikaa pitäisi järjestyä nyt paremmin”, linjaa Hänninen.

”Kuten minkä tahansa urheiluseuran, myös meidän tavoitteemme on totta kai saada mukaan lisää harrastajia, jonka varaan seuran toiminta loppujen lopuksi nojaa. Mutta jotta voimme kasvattaa harrastajamäärää ja kehittää toiminnan laatua, pitää meidän pystyä kasvattamaan myös seurassa toimivien valmentajien määrää, ja sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että pystymme kehittämään ja parantamaan valmentajille suunnattua tukea. Tämä on myös yksi keskeinen kehityshankkeen tavoite.”, päättää Hänninen.

PJK tulee tiedottamaan hankkeen etenemisestä säännöllisesti omilla verkkosivuillaan, joten mikäli paikallisen urheiluseuran kehitystyö kiinnostaa, niin kannattaa ottaa sivut seurantaan!

Pirkkalan Jalkapalloklubi ry

1577745-3

Kreetankuja 4

33950 Pirkkala